Privacy policy

1. Privacy

Door onze Website te gebruiken erkent u dat u de voorwaarden van ons Privacybeleid gelezen en begrepen hebt en dat u deze accepteert en ermee akkoord gaat en dat u instemt met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

2. Beschikbaarheid en fouten

De toegang tot en het gebruik van onze Website wordt voorzien en toegestaan op tijdelijke basis. De Website zal niet altijd beschikbaar zijn en kan mogelijk enkele fouten bevatten. We zijn niet verplicht om de informatie op onze Website bij te werken. We behouden ons het recht voor om onze Website (of een deel of onderdelen ervan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een deel of onderdelen ervan) met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bewerken, verwijderen, onderbreken of stop te zetten, hetzij tijdelijk of permanent. Onze Website is beschikbaar op basis van “zoals het is” en “zoals beschikbaar” en in de mate waarin het toegestaan is door de wet, zonder enige garanties, voorwaarden of bepalingen.

3. Uw gebruik van onze Website

We geven u een beperkt recht om toegang te krijgen tot onze Website en deze te gebruiken voor uw eigen nut. Het is u niet toegestaan om: onze Website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, opnieuw door te sturen, distribueren of anderzijds onze Website uit te baten, inclusief alle inhoud, voor een commercieel doeleinde, zonder voorafgaande toestemming van ons; een verzameling te maken van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; afgeleid gebruik te maken van onze Website of de inhoud ervan; informatie te downloaden of kopiëren voor een andere firma; of ‘data mining’, robots of gelijkaardige gegevensverzamelende en extractieprogramma’s te gebruiken. U mag een redelijk aantal exemplaren afdrukken en mag uittreksels van pagina(‘s) van onze Website downloaden. U mag de papieren of digitale exemplaren van materialen die u eventueel hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video’s of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken zonder de begeleidende tekst. U mag onze Website niet misbruiken door er opzettelijk virussen of ander materiaal dat kwaadaardig of schadelijk voor de technologie kan zijn op te introduceren, trachten om onbevoegde toegang te krijgen tot onze Website, of onze Website aanvallen via een ‘denial-of-service’-aanval of een gedistribueerde ‘denial-of-service’-aanval. We zullen u voor dergelijke handelingen aangeven bij de desbetreffende autoriteiten. De toegang tot of het gebruik van onze Website (of informatie, materialen, producten en/of diensten op onze Website) kunnen bij wet verboden worden in bepaalde landen of jurisdicties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke wetten en reglementen na het leven van het land van waaruit u toegang krijgt tot onze Website. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze Website (of gedeelten ervan) te allen tijde te onderbreken of eindigen indien we ervan overtuigd zijn dat u onze Website gebruikt op een manier die indruist tegen deze Voorwaarden en indien u een deel van onze Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarde, moet u naar eigen believen eventuele kopies van de materialen die u gemaakt hebt terugbezorgen of vernietigen.

4. Registratie

We kunnen af en toe de toegang tot onze Website (of gedeelten ervan) beperken tot gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben. Wanneer u zich bij ons registreert voor het gebruik van beperkte gebieden (zoals het registreren om lid te worden van onze Ledenclub), registreert u zich als een persoonlijke gebruiker van onze Website. De toegang tot beperkte gebieden gebeurt via uw gebruikersidentificatiecode (“gebruikers-id”), wachtwoord en andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures. We staan u toegang tot de beperkte gebieden van onze Website toe, op de basis dat:

 • u, op de datum van registratie, niet jonger bent dan 17 jaar;
 • u moet uw gebruikers-id en wachtwoord vertrouwelijk behandelen, u mag het aan niemand bekend maken, het mag niet door iemand anders gebruikt worden om toegang te krijgen tot onze website;
 • alle gegevens die u verstrekt zijn accuraat;
 • u zal niet met kwaad opzet extra registratie-accounts creëren met het doel om de functionaliteit van onze Website of andere gebruikers te misbruiken;
 • u zal niet trachten om uzelf voor te doen als een andere gebruiker.

Indien we om een of andere reden geloven dat u deze Voorwaarden niet hebt nageleefd, kunnen we te allen tijde, naar eigen goeddunken, uw gebruikers-id of wachtwoord inactiveren of anderzijds uw toegang annuleren.

5. Beschrijving van producten en/of diensten en andere informatie

Niets op onze Website vormt een aanbod om producten en/of diensten te kopen of verkopen in een jurisdictie. Onze Website is louter ter informatie. Alle gegevens, beschrijvingen en prijzen van, en andere informatie in verband met producten en/of diensten die op onze Website verschijnen zijn uitsluitend van algemene aard. We garanderen niet dat een product en/of dienst die op onze Website verschijnt, op voorraad is of zal zijn in de desbetreffende Village, op het ogenblik dat u een bepaald product en/of dienst wilt aankopen. We zullen er redelijkerwijze zorg voor dragen om zeker te stellen dat alle informatie correct is op het ogenblik dat dergelijke informatie werd opgeladen op onze Website, maar de informatie is mogelijk niet accuraat en volledig en kan aan wijzigingen onderworpen worden. We raden u bijgevolg aan om de informatie over een verkoper te controleren of de informatie over onze producten en diensten te verifiëren bij ons en we zijn niet aansprakelijk voor verlies dat u hebt opgelopen door te steunen op informatie op de Website.

6. Ruilen

Gekochte goederen in onze winkel Soho Outlet gelegen te oudaan 15 winkel 5, 2000 Antwerpen worden niet omgeruild noch terugbetaald onder geen enkel omstandigheid. Deze voorwaarden geld het hele jaar door. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor fouten of defaults aan kleding, schoenen en accesoires van de leverancier, gezien het hier gaat over kleding, schoenen en accesoires van het afgelopen seizoen is dit niet mogelijk voor ons om deze zaken terug op te sturen naar onze leveranciers.

7. Algemeen

Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen uzelf en ons met betrekking tot het gebruik van onze Website. Geen enkele voorstelling, uitspraak, afgeleide (schriftelijk of mondeling) die niet in deze Voorwaarden staat (zoals regelmatig bijgewerkt) zal bindend zijn voor u of ons. Elk van de voorzieningen van deze Voorwaarden is splitsbaar. Wanneer een voorziening van deze Voorwaarden illegaal, ongeldig of ontoepasbaar is of wordt onder de wetgeving van een jurisdictie, zal een dergelijke voorziening gewijzigd en geïnterpreteerd worden zodat het het best voldoet aan de doelstellingen van de oorspronkelijke voorziening, in de volledige mate waarin dit toegestaan is door de wet. De resterende voorzieningen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.

8. Vragen of klachten

Het is niet mogelijk voor ons om op de hoogte te zijn van de inhoud van iedere commentaar of evaluatie die wordt weergegeven over, of informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een gedeelte of gedeelten ervan). We werken volgens een “notice and takedown” basis. Wanneer u van mening bent dat een commentaar of evaluatie die wordt weergegeven, of informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via onze Website (of een deel of delen ervan) een lasterlijke uitspraak bevat, dient u ons onmiddellijk aangetekend schriftelijk op de hoogte te stellen op Soho Outlet Oudaan 15 winkel 5, 2000 Antwerpen. Bij ontvangst van een melding door u, zullen we alle redelijke inspanningen leveren om de lasterlijke inhoud waarover geklaagd werd te verwijderen en dit binnen een redelijke termijn.


What we collect and store

While you visit our site, we’ll track:

 • Products you’ve viewed: we’ll use this to, for example, show you products you’ve recently viewed
 • Location, IP address and browser type: we’ll use this for purposes like estimating taxes and shipping
 • Shipping address: we’ll ask you to enter this so we can, for instance, estimate shipping before you place an order, and send you the order!

We’ll also use cookies to keep track of cart contents while you’re browsing our site.

Note: you may want to further detail your cookie policy, and link to that section from here.

When you purchase from us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:

 • Send you information about your account and order
 • Respond to your requests, including refunds and complaints
 • Process payments and prevent fraud
 • Set up your account for our store
 • Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes
 • Improve our store offerings
 • Send you marketing messages, if you choose to receive them

If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.

We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses.

Who on our team has access

Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Shop Managers can access:

 • Order information like what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and
 • Customer information like your name, email address, and billing and shipping information.

Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you.

Payments

We accept payments through Stripe. When processing payments, some of your data will be passed to Stripe, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.